Hovudlaget
Formann: Jon Sindre Rødland, Øvre Tjukkabygdi 35, 5706 Voss, tlf. , mob. 97065120
E-post: jonrdland@gmail.com

Kasserar: Knut Hegg, Reime 5700 Voss, tlf. 56519182
Bankkonto: 9581.64.69148

Grendalagsformenn
Mjølfjell : Anna Kløve Kløve 5706 Voss
Reime : Knut Hegg 5700 Voss
Kolve-Skiple : Vidar Tokvam 5706 Voss, tlf. 90732991
Fyrjo - Jonstølen : Anders Tøn 5700Voss
Reppen - Langedalen: Per Nedkvitne 5700 Voss
Stor-/Graueåsen : Anders Gjøstein 5706 Voss