Hovudlaget
Formann: Lars Bø, Tjukkebygdvegen, 5706 Voss,
Kasserar: Knut Hegg, Reime 5700 Voss, tlf. 56519182
Bankkonto: 9581.64.69148

Grendalagsformenn
Mjølfjell : Anna Kløve Kløve 5706 Voss
Reime : Knut Hegg 5700 Voss
Kolve-Skiple : Vidar Tokvam 5706 Voss, tlf. 90732991
Fyrjo - Jonstølen : Anders Tøn 5700Voss
Reppen - Langedalen: Per Nedkvitne 5700 Voss
Stor-/Graueåsen : Leif Helge Vevatne Voss