Jakttider 2023: Laurdag 23. september - 23. desember

Jakttider 2020: Laurdag 26. september - 23. desember

Jakttider 2019: Fredag 27 . september - 23. desember

Jakttider 2017: Laurdag 23. september - 23. desember

Jakttider 2016: Laurdag 24. september - 23. desember

Jakttider 2015: Laurdag 26. september - 23. desember

Jakttider 2014: Laurdag 20. september - 23. desember

Jakttider 2013: Laurdag 21. september - 23. desember

Jakttider 2012: Laurdag 22. september - 23. desember

Jakttider 2011: Laurdag 24. september - 23. desember

Jakttider 2010: Laurdag 25. september - 23. desember

Jakttider 2009: Laurdag 26. september - 23. desember

Jakttider 2008: Laurdag 20. september - 23. desember

Jaktbart vilt er rype og hare.
Storfugl er freda.
I 2009 er det opna opp for at grunneigarar kan jakte på orrfugl.
Ettersøksmannskapet har høve til harejakt med hund seinare på hausten etter nærmare avtale.

Hugs returmelding av jaktresultat til Inatur, eller ein av seljarane,