Raundalen grunneigarlag har skotpremie på rev, mår, mink og ravn i det område som omfattar Raundalen Grunneigarlag.
Det er ein føresetnad at jakta utøves i henhold til "Forskrift om jakt- og fangsttider"
Skotpremie: Rev kr 500,-
Skotpremie: Mår kr. 500.-
Skotpremie: Mink kr. 500.-
Skotpremie: Ravn kr 100,-
Kontaktperson er Vidar Tokvam, Skiple. Tlf 90732991
Kontakt han for kontroll av felte dyr. Han vil vidare syrgja for utbetaling av premie.