KONTAKT

Styret
Stoff til sida


SMÅVILTJAKT

Jakttider
Internett jaktkart
Raundalen jaktområde
Jaktområda i vest
Jaktområda i aust
Kortseljarar
Korttypar/prisar
Skotpremie rev/mår/mink/ravn
Returmelding
Jaktresultat-statistikk,1990-2020

ELGJAKTA

Elgjakta 2020
Elgjakta 2019
Elgjakta 2018
Samordningsleiar
Orintering om Elgjakta 2019, jaktlag/tildeling
Organisering av elgjakta i R.G.
Orientering skrantesjuka
Ettersøksavtale 2019
Ettersøksekvipasjer 2019
Elgjakta 2017
Elgjakta 2016
Elgjakta 2015
Elgjakta 2014
Elgjakta 2013
Elgjakta 2012
Elgjakta 2011
Elgjakta 2010
Elgjakt2009
Elgjakt2008
Reglar for elgjakt(nye 2011)